Zakończenie szkolenia podstawowego OSP

10 października 2020 r. zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków OSP z terenu powiatu legnickiego. Szkolenie zostało rozpoczęte 1 lutego br., jednak z powodu sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju związanej z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 było kilkukrotnie wstrzymywane. Szkolenie zakończono egzaminem praktycznym zrealizowanym na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Chojnowie, podczas którego ochotnicy sprawdzali nabyte umiejętności z zakresu działań gaśniczych, ratowniczych oraz znajomości i obsługi sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu każdego pojazdu pożarniczego. Z wynikiem pozytywnym szkolenie ukończyło 31 słuchaczy.