Warsztaty Europejskiego Stowarzyszenia Numeru Alarmowego 112

W dniach 19.10-21.10.2015 r. w Brukseli odbyły się warsztaty Europejskiego Stowarzyszenia Numeru Alarmowego 112 w ramach, którego uczestnicy dyskutowali na temat wyznaczania kierunków rozwoju efektywnego systemu alarmowania jednolitego numeru alarmowego 112 w krajach członkowskich Unii Europejskiego. W warsztatach wzięło udział około 100 członków stowarzyszenia, w tym z Polski Maria Skarzyńska – Naczelnik Wydziału Systemu Powiadamiania Ratunkowego W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz kpt. mgr inż. Paweł Dąbrowa Zastępca Dowódcy JRG w Chojnowie, który w ramach opracowywanej rozprawy doktorskiej zajmuje się tematem funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Zwieńczeniem warsztatu było wydarzenie pod nazwą „Meet you MEP” (Spotkaj swojego Europsła), które odbyło się w Parlamencie Europejskim. W wydarzeniu wzięło udział około 200 Europosłów, z czego z Polski przybyło 4 przedstawicieli naszego kraju. W spotkaniu wzięli udział: Pani Anna Fotyga, Pani Krystyna Łybacka, Pan Marek Plura oraz asystenci Pana Jerzego Buzka.

W trakcie spotkań poruszano temat efektywnego funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce, dostępności numeru alarmowego dla osób o ograniczonej sprawności narządów mowy i słuchu, dokładności lokalizacji osoby zgłaszającej oraz możliwości promowania numeru alarmowego wśród obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej. Przedstawiano również wypracowane, wspólne stanowisko członków Europejskiego Stowarzyszenia Numeru Alarmowego dotyczące możliwego dalszego kierunku nowelizacji Dyrektywy 2002/22WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej). Podkreślono potrzebę zwiększenia dokładności lokalizacji osoby zgłaszającej oraz konieczność ciągłego zwiększania świadomości obywateli na temat istnienia jednolitego numeru alarmowego 112 funkcjonującego w całej Unii Europejskiej. W ramach wspólnego stanowiska zwrócono również uwagę na konieczność wdrożenia rozwiązań ułatwiających dostęp do numeru alarmowego osobom niepełnosprawnym np. poprzez zastosowanie powszechnie stosowanej techniki łączności VoIP (tzw. „telefonią internetową”)

Więcej na temat 112: http://www.112.gov.pl/
Film promujący 112: https://www.youtube.com/watch?v=8SVRgiETlns
Więcej na temat Europejskiego Stowarzyszenia Numeru Alarmowego: www.eena.org
Program ograniczania liczby ofiar: www.zgasryzyko.pl

112.1 112.2 112.3 112