Szkolenie z ratownictwa wodnego.

W dniach 6-7 lipca 2020 r. na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy odbyło się „szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych w zakresie podstawowym realizowanym przez ksrg”. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Kadrę z Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu oraz członków Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Legnica-1”. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu oraz komend powiatowych PSP w Głogowie, Górze, Jaworze i Świdnicy. W części teoretycznej omówiono zasady postępowania w trakcie zdarzeń związanych z ratownictwem na obszarach wodnych. Szczególnie wiele miejsca poświęcono tematowi bezpieczeństwa działań ratowniczych oraz obowiązującym standardom wyposażenia jednostek w sprzęt do ratownictwa wodnego dla zakresu podstawowego. W części praktycznej zajęć przeprowadzono ćwiczenia na terenie OSiR Kormoran w Legnicy. Przećwiczono min. rzuty ratownicze, skoki do wody oraz sposoby dotarcia do osób poszkodowanych i ich ewakuacji z wody przy wykorzystaniu dostępnego sprzętu. Ćwiczono również poruszanie się w sprzęcie przeznaczonym do ratownictwa wodnego oraz prowadzenie symulowanych akcji ratowniczych. Szkolenie zakończyło się uroczystym rozdaniem zaświadczeń. Organizatorzy i prowadzący szkolenie podziękowali wszystkim uczestnikom za aktywność i zaangażowanie podczas zajęć.

Zródło: KW PSP we Wrocławiu.