Szkolenie dotyczące funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

28 listopada 2017 r. w Sali Wielofunkcyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy odbyło się spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa dolnośląskiego. Celem spotkania była ocena realizacji zadań wykonywanych przez jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządowej woj. dolnośląskiego, a także wypracowanie wniosków które poprawią funkcjonowanie systemu w przyszłości. Na spotkaniu referowano następujące tematy:

  1. Organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – Jakub Czudiak – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  2. Zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności KSRG – Stanisław Ręcławowicz – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  3. Podsumowanie informacji z gmin w zakresie realizacji zadań w ramach KSRG – Stanisław Ręcławowicz – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  4. Bezpieczeństwo zdrowotne w zadaniach KSRG oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego – dr Mateusz Paplicki – Uniwersytet Medyczny.
  5. Strategia rozwoju systemu teleinformatycznego w KSRG na obszarze woj. dolnośląskiego – kpt. Grzegorz Sobieraj – Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
  6. Metodyka budowy planu sieci jednostek OSP przewidzianych do włączenia do KSRG – kpt. Mateusz Dąbrowa – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.
  7. Informacja o nowelizacji zarządzeń (nr 50 i 51) z 2008 r. Wojewody Dolnośląskiego odnoszących się do KSRG – Stanisław Ręcławowicz – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.