Strażacy pod wspólnym hasłem „SpoKREWnieni służbą”.

20 marca w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Legnicy przy ul. Iwaszkiewicza 5,strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu legnickiego spotkali się mając jeden cel, oddać krew pod wspólnym hasłem „SpoKREWnieni służbą”.

Na zaproszenie Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy odpowiedziało bardzo wielu dawców krwi, członków Klubu i nie tylko.Łącznie podczas jednej akcji zebrano aż 12 litrów tego cennego lekarstwa ratującego życie ludzkie.

Strażacy pokazali jak można na różne sposoby pomagać drugiemu człowiekowi.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Miejskiej PSP w Legnicy założony został w 2017r. Obecnie zrzesza 32 członków. Jak informuje Prezes Klubu  st.kpt. Marcin Swenderski lista członków jest ciągle otwarta.