Ślubowanie strażaka

Dnia 2 lipca 2018 r. odbyło się ślubowanie strażaka, wstępującego do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2. Ślubowanie przyjął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy bryg. Zdzisław Sokół w obecności Zastępcy Komendanta Miejskiego mł. bryg. Wojciecha Huka, dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 st. kpt. Roberta Jorgasa, starszego specjalisty st. kpt. Jacka Terpiłowskiego oraz starszego technika st. sekc. Anny Moskwa.

str. Paweł Wyżga rozpoczął służbę w Państwowej Straży Pożarnej tuż po ukończenia szkolenia podstawowego w zawodzie strażak w Szkole Aspirantów Państwowe   j Straży Pożarnej w Poznaniu.