Pracowity poranek

Poranek 27 lutego 2018 r. był bardzo pracowity dla legnickich strażaków. O godzinie 07:58, w trakcie zmiany służbowej, do Dyżurnego Operacyjnego Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy wpłynęło zgłoszenie o pożarze suszarni drewna w zakładzie stolarskim w miejscowości Raczkowa. Niezwłocznie do zdarzenia zadysponowano zastępy JRG nr 2, drabinę z JRG nr 1, OSP Legnickie Pole oraz OSP Raczkowa. Po dotarciu zastępów na miejsce zdarzenia przystąpiono do gaszenia pożaru z jednoczesnym prowadzeniem działań obronnych nowego budynku stojącego w bliskim sąsiedztwie objętej pożarem suszarni. W wyniku zdecydowanych działań szybko zlokalizowano i ugaszono pożar. Na miejscu zdarzenia działało 6 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Podczas trwania akcji gaśniczej w miejscowości Raczkowa do SK KM PSP w Legnicy wpłynęło kolejne zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w miejscowości Księginice. Do zdarzenia bezzwłocznie udały się zastępy z JRG nr 1 w Legnicy, OSP Wądroże Wielkie, OSP Ruja oraz OSP Kunice. Na miejscu zdarzenia okazało się, że pożarem objęta jest część dachu budynku gospodarczego. Decyzją KDR-a podano dwa prądy wody w natarciu (wewnątrz budynku oraz na konstrukcję dachu). Pożar zagrażał pozostałej części budynku, jednak sprawnie poprowadzona akcja gaśnicza pozwoliła na szybką lokalizacje i ugaszenie pożaru. W zdarzeniu uczestniczyło 7 jednostek ochrony przeciwpożarowej.
W związku z udziałem znacznej ilości sił Komendy Miejskiej PSP w Legnicy w zdarzeniach zadysponowano OSP Rzeszotary oraz OSP Legnickie Pole do zabezpieczenie operacyjne miasta. Podczas gdy zastępy straży pożarnych uczestniczą w działaniach w miejscowości Księginice oraz Raczkowa do SK KM PSP w Legnicy wpływa kolejne zgłoszenie, tym razem pożar dachu budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w miejscowości Jakuszów. Dyżurny do zdarzenia zadysponował zastępy z JRG nr 3 w Chojnowie, OSP Miłkowice, OSP Ulesie oraz zastępy z JRG nr 2, które zakończyły działania w miejscowości Raczkowa. Na miejscu zdarzenia zastano rozwinięty pożar poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Podano prąd wody w natarciu do wnętrza budynku oraz prąd wody w obronie przyległego budynku gospodarczego. Rota zabezpieczona w aparaty ochrony układu oddechowego została wprowadzona do środka budynku celem przeszukania mieszkań pod kątem występowania osób poszkodowanych. W raz z dotarciem dodatkowych sił i środków podawano kolejne prądy wody na płonące poddasze. Z budynku wyniesiono butle z propan-butanem, które mogły stanowić zagrożenie dla ratowników. Ewakuowano także mienie ruchome z parterowej części budynku. Aby zapewnić niezbędną ilość środka gaśniczego w trudnych warunkach zimowych konieczne było zorganizowanie zaopatrzenia wodnego, które realizowano za pomocą dowożenia oraz punktu czerpania wody zbudowanego na pobliskim cieku wodnym. Pożar zlokalizowano, jednak aby całkowicie ugasić pożar, konieczne było przeprowadzenie niezbędnych prac rozbiórkowych konstrukcji poddasza za pomocą pił mechanicznych oraz sprzętu burzącego. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne,w miejscu działań, w porozumieniu z Urzędem Gminy w Miłkowicach, zorganizowano zaplecze logistyczne dla ratowników. W wyniku intensywnych działań prowadzonych w aparatach ochrony układu oddechowego konieczne było zorganizowanie mobilnego punktu ładowania butli. Celem zabezpieczenia operacyjnego terenu chronionego przez JRG nr 3 w Chojnowie zadysponowano OSP Rokitki, OSP Krzywa oraz OSP Jaroszówka. Pożar został ugaszony a obiekt sprawdzony kamerą termowizyjną pod kątem zlokalizowania ukrytych zarzewi ognia. Na miejscu zdarzenia działało 16 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Zdjęcia dzięki uprzejmości  Pana Waldemara Szańkowskiego.