Porozumienie dotyczące włączenia OSP Taczalin do KSRG

W dniu 5 września 2018 r. przed remizą Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Taczalinie obyło się uroczyste  podpisane dokumentów dotyczące rozpoczęcia procedury włączania jednostki OSP do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Gminą Legnickie Pole reprezentowana przez Wójta Gminy Henryka Babuśkę, Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Taczalinie reprezentowaną przez Prezesa OSP dh. Rafała Tymków, Naczelnika OSP dh. Michała Salomona oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy bryg. Zdzisława Sokoła.

Powyższe porozumienie określa zasady funkcjonowania  jednostki OSP Taczalin w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym oraz określa wymagane minimalne wyposażenie jednostki, sposób finansowania oraz zasady szkolenia członków Jednostki Operacyjno – Technicznej OSP Taczalin.

W uroczystości uczestniczyli także: Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy mł. bryg. Wojciech Huk, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Legnicy dh Zbigniew Biłyk,  Zastępca Wójta Gminy Legnickie Pole Magdalena Ryglicka, Radny Gminy Legnickie Pole  Zdzisław Stawarski, Sołtys Taczalina Halina Burtna oraz strażacy jednostki OSP Taczalin.