Nawisy Lodowe i zaśnieżone dachy

Odśnieżenie dachu i usunięcie lodowych sopli to obowiązek właściciela bądź zarządcy.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy przypomina właścicielom i zarządcom o konieczności odśnieżania dachów i usuwania lodowych sopli. Odśnieżanie dachu i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o powierzchni przekraczającej  2.000 m2 oraz o powierzchni dachów wynoszącej ponad tysiąc metrów kwadratowych, m.in. hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny.

Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać ukarany mandatem. Można również wprowadzić natychmiastowy zakaz użytkowania obiektu.

Regulacje prawne
Obowiązujące przepisy na szczeblu ustawowym nie wskazują wprost obowiązku odśnieżania dachów budynków. Jednak art. 61 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane mimo nie wyartykułowania wprost takiego obowiązku, nie pozostawia wątpliwości. Zgodnie z nim właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia (m.in) intensywnych opadów atmosferycznych.
Następnie, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawa Budowlanego obiekt powinien podlegać kontroli w sytuacji wystąpienia m.in. intensywnych opadów śniegu, w przypadku, gdy może to powodować powstanie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Obowiązek wykonania kontroli spoczywa na właścicielach i zarządcach nieruchomości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że za właścicieli są uważane nie tylko osoby czy firmy, które dysponują wyłącznym prawem własności, ale także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści czy instytucje mające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy pragnie przypomnieć, że w Uchwała nr V/49/11 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 lutego 2011 w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnicy , w § 4 zobowiązuje właścicieli nieruchomości m.in. do usuwania nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości.

Realne zagrożenie
Zalegający na dachach śnieg oraz zwisające sople stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa  znajdujących się w obiekcie lub przebywających w pobliżu osób.
Długie, czasami kilkumetrowe sople zwisają z budynków, kamienic i bloków osiedlowych stanowią dla przechodniów poważne zagrożenie.
Należy pamiętać, że mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Jeden metr kwadratowy śniegu o grubości 15 cm może ważyć 50 kg. Ś?nieg zalegający na dachach może stać się przyczyną tragedii, zwłaszcza, gdy pozostaje nieusunięty z płaskich dachów i dachów w dużych centrach handlowych.