Platforma e-learningowa firefighterplus

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką strażaków OSP i PSP, nauczycieli i uczniów klas mundurowych, a także osoby zajmujące się działalnością społeczną do zapoznania się darmową i ogólnodostępną platformą e-learningową stworzoną przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przy współpracy ze strażami pożarnymi z Danii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Hiszpanii oraz organizacjami pozarządowymi tj. Stowarzyszeniem na Rzecz Różnorodności Wielokulturowej z Rumunii i Stowarzyszeniem WIOSNA z Polski.

Celem platformy jest m.in. pokazanie, co straż pożarna może zrobić dla lokalnych społeczności poza działaniami ratowniczymi, poszerzenie wiedzy z zakresu problemów społecznych oraz roli, jaką straż pożarna może pełnić w ich rozwiązywaniu.

Platforma składa się z następujących części:

Zainspiruj się: zawiera filmy z akcji prewencji i integracji społecznej,

Kurs e-learningowy: obejmuje wprowadzenie i 3 części,

Przybornik: zawiera 8 narzędzi edukacyjnych.

Gorąco zachęcamy osoby zainteresowane do zapoznania się z przedmiotową tematyką dostępną na stronie www.firefighterplus.eu