Nowy sprzęt dla ochotników z gminy Krotoszyce.

W dniu 16 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Krotoszyce odbyło się uroczyste przekazanie nowego wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Przekazania zakupionego sprzętu dokonała Wójt gminy Krotoszyce Pani Beata Castañeda Trujillo w obecności Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy bryg. Zdzisława Sokoła, oraz Zastępcy mł. bryg. Wojciecha Huka przedstawicielom jednostek OSP. Strażacy ochotnicy z terenu gminy Krotoszyce, którzy na co dzień niosą pomoc pokrzywdzonym w pożarach i innych miejscowych zagrożeniach, zostali doposażeni w nowoczesne, profesjonalne zestawy ratownictwa medycznego PSP R1, defibrylatory, pilarki ratownicze i zestaw do cięcia szyb samochodowych. Sprzęt zakupiony został przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.