Konferencja Naukowa pt. „Zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz działanie medycznych służb ratunkowych w sytuacji ataku terrorystycznego”.

W dniu 24 października w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy odbyła się konferencja pt. „Zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz działanie medycznych służb ratunkowych w sytuacji ataku terrorystycznego”. Podczas konferencji zaplanowano wystąpienia specjalistów z zakresu terroryzmu i medycyny w kontekście szeroko rozumianych zagrożeń z uwzględnieniem zabezpieczenia medycznego. Konferencja została objęta Patronatem Honorowym między innymi przez Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu st. bryg. mgr inż. Adama Koniecznego. W konferencji brali udział przedstawiciele służb mundurowych, ratownicy medyczni, lekarze oraz studenci zainteresowani tematyką zagrożeń powodowanych przez akty terroru.  Program konferencji obejmował następujące tematy:

 

W konferencji wziął udział Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy bryg. Zdzisław Sokół wraz z zastępcą mł. bryg. Wojciechem Hukiem.  W roli prelegentów Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy reprezentował st. kpt. Paweł Dąbrowa, którego wystąpienie poruszało problematykę „Działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej podczas zdarzeń o charakterze terrorystycznym” oraz st. kpt. Robert Jorgas, st. kpt. Jacek Terpiłowski i sekc. Mateusz Guzenda, którzy przygotowali pokaz procesu dekontaminacji osób poszkodowanych podczas skażeń chemicznych przeprowadzony przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego „Legnica-2”. Zdjęcia udostępniła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy.