Klub Honorowych Dawców Krwi PCK KM PSP w Legnicy

18 maja 2017 r. w sali wielofunkcyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy odbyło się spotkanie założycielskie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Komendzie Miejskiej PSP w Legnicy. Jest to pierwszy klub HDK strażacki w województwie dolnośląskim.

Podczas spotkania, w którym udział wzięli m.in.  Pan Tomasz Nowicki – Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK we Wrocławiu oraz Pan Dariusz Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego oddziału okręgowego PCK wybrano prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy KM PSP w Legnicy, którym został kol. Marcin Swenderski, wiceprezesem klubu został kol. Kacper Czyżewski, a sekretarzem kol. Marcin Piwowarski. Klub powstał z inicjatywy 13 strażaków Komendy Miejskiej PSP w Legnicy w celu popularyzacji honorowego krwiodawstwa w środowisku pożarniczym powiatu Legnickiego. Członkowie założyciele Klubu HDK PCK przy KM PSP w Legnicy:

kol. Marcin Swenderski
kol. Marcin Piwowarski
kol. Grzegorz Kuźniar
kol. Robert Jorgas
kol. Dominik Bochenek
kol. Mateusz Dąbrowa
kol. Radosław Rzeźnikiewicz
kol. Piotr Uważyński
kol. Robert Borkowski
kol. Michał Lipowski
kol. Mariusz Bobela
kol. Michał Cichoszewski
kol. Kacper Czyżewski

Serdecznie zapraszamy strażaków, pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkich zainteresowanych honorowym oddawaniem krwi do wstępowania w szeregi Klubu HDK PCK przy Komendzie Miejskiej PSP w Legnicy.

Aby zostać członkiem klubu wystarczy wypełnić deklarację członkowską i złożyć w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Legnicy.

Szczegółowych informacji udziela:  Prezes klubu Marcin Swenderski tel. 728347947.