JRG nr 3 Chojnów

JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA NR 3

JRG 3

59-225 Chojnów ul. Fabryczna 11
tel.: (76) 75-22-112 wew 310
e-mail: jrg3@strazlegnica.pl

 

 

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 zlokalizowana jest przy ul. Fabrycznej w Chojnowie. Od 1 października 2002 r. w siedzibie Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej stacjonują dwa zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego. Budynek strażnicy Jednostki dzieli się na trzy segmenty: administracyjno-biurowy, zaplecze socjalne i garaże.

Budynek posiada ekologiczną kotłownię olejową z systemem ogrzewania ciepłej wody, którą dodatkowo uzyskuje się przez wykorzystanie baterii słonecznych umieszczonych na dachu budynku. Baterie te w pogodne dni dostarczają energię do nowoczesnego urządzenia typu LWA, które jest kompletnym systemem z odzyskiem ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej (urządzenie odbiera energię cieplną za pomocą systemów kanałów rurowych).

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Chojnowie – której obszar chroniony wynosi 240 km2 jest zamieszkiwany przez około 25 tysięcy mieszkańców. Jednostka zabezpiecza miasto i gminę Chojnów.

Na bazie jednostki działa SPECJALISTYCZNA GRUPA RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO „LEGNICA-3”


DOWÓDCA JEDNOSTKI

DSC08289mł. bryg. mgr Ryszard Kawka
tel.: (76) 75 22 112 wew. 311
e-mail: ryszard.kawka@strazlegnica.pl

 

 

 

 

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI

DSC08291 st. kpt. dr inż. Paweł Dąbrowa
tel.: (76) 75 22 112 wew. 312
e-mail: pawel.dabrowa@strazlegnica.pl

 

 

 

 

ZMIANY SŁUŻBOWE

JRG 3 zm I
ZMIANA I
JRG 3 zm II
ZMIANA II
JRG 3 zm III
ZMIANA III

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE  JEDNOSTKI

Samochód gaśniczy średni GBA 3/36
JRG 3 GCBA
Samochód gaśniczy ciężki GCBA 9,5/50
JRG 3 SHD
Samochód specjalny podnośnik SHD – 25
SRt
Samochód specjalny SRt
JRG 3 SW
Samochód specjalny wężowy SW-3200
JRG 3 SLRWYS
Samochód specjalny wysokościowy SLRWys
JRG 3 SLRR
Samochód specjalny rozpoznawczo- ratowniczy SLRR
JRG 3 SCKw
Samochód specjalny kwatermistrzowski
JRG 3 Zigler
Agregat pompowy wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej 4,8 m3/min
Kontener na środek pianotwórczy
JRG 3 Autobus
Autobus