JRG nr 2 Legnica

JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA NR 2

JRG nr 2 Legnica59-220 Legnica  ul. Sudecka 4
tel.: (76) 75-22-112 wew 210
e-mail: jrg2@strazlegnica.pl

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Legnicy utworzona została w 1994 roku. Obszar chroniony wynosi około 377 km2 i jest zamieszkiwany przez około 83 tysiące mieszkańców. Jednostka zabezpiecza wschodnią część m. Legnicy (od rzeki Kaczawy), gminę Kunice, miasto i gminę Prochowice, gminę Ruja oraz gminę Legnickie Pole.

Na bazie jednostki działa SPECJALISTYCZNA GRUPA RATOWNICTWA CHEMICZNO – EKOLOGICZNA „LEGNICA-2


DOWÓDCA JEDNOSTKI

JORGAS

st.kpt. Robert Jorgas
tel.: (76) 75 22 112 wew. 211
e-mail: robert.jorgas@strazlegnica.pl

 

 

 

 

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI


st.kpt. Jacek Terpiłowski
tel.: (76) 75 22 112 wew. 212
e-mail: jacek.terpilowski@strazlegnica.pl

 

 

 

 

 

ZMIANY SŁUŻBOWE

JRG nr 2 zm I
ZMIANA I
JRG nr 2 zm II
ZMIANA II
JRG nr 2 zm III
ZMIANA III

 

 

 

 

 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE  JEDNOSTKI

GBA
Samochód gaśniczy średni GBA 2,5/28
GBAPr
Samochód gaśniczy średni GBAPr 2/26/750
GCBA JRG2
Samochód gaśniczy ciężki GCBA 8/50
SRChem
Samochód specjalny chemiczny SRChem
Samochód specjalny SD-41
SLOp
Samochód specjalny SLRChem
Samochód specjalny SLRR