JRG nr 1 Legnica

JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA NR 1

JRG nr 1

59-220 Legnica  ul. Witelona 2
tel.: (76) 75-22-112 wew 110
e-mail: jrg1@strazlegnica.pl

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Legnicy – której obszar chroniony wynosi około 187 km2 i jest zamieszkiwany przez około 50 tysięcy mieszkańców. Jednostka ta zabezpiecza zachodnią część miasta Legnicy (od rzeki Kaczawy), gminę Miłkowice, gminę Krotoszyce.

Na bazie jednostki działa SPECJALISTYCZNA GRUPA RATOWNICTWA WODNO – NURKOWEGO „LEGNICA-1”

 

DOWÓDCA JEDNOSTKI

kozłowski mł. bryg. inż. Piotr Kozłowski
tel.: (76) 75 22 112 wew. 111
e-mail: piotr.kozlowski@strazlegnica.pl

 

 

 

 

ZASTĘPCA DOWÓDCY JEDNOSTKI

puste miejsce
tel.: (76) 75 22 112 wew. 112
e-mail:

 

 

 

 

ZMIANY SŁUŻBOWE

JRG 1 zm I
ZMIANA I
JRG1 zm II
ZMIANA II
JRG 1 zm III
ZMIANA III

 

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE  JEDNOSTKI

GBA
Samochód gaśniczy średni GBA 3/28
GBA
Samochód gaśniczy średni GBA 2/24
GCBA
Samochód gaśniczy ciężki GCBA 8/60
SD (3)
Samochód specjalny SD-37
SRt
Samochód specjalny SRt
SRWod
Samochód specjalny SRWod
SLRR
Samochód specjalny SLRR
Łódź
Łódź
SLRR ISUZU 0,2/0,4 COBRA
SLRR ISUZU 0,2/0,4 COBRA