OSP Ulesie

Jednostka zlokalizowana na terenie gminy Miłkowice. Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 1997 r.
Na wyposażeniu jednostki znajdują się następujące samochody pożarnicze:
GBA 2,5/16 –STAR z 1982 r.
GBA 2,5/16 –STAR z 1989 r.

Prezes – dh Mirosław KORYTKOWSKI
Naczelnik – dh Piotr KAŁAKAJŁO

osp_ulesie_07 osp_ulesie_04 osp_ulesie_01