OSP Rzeszotary

Jednostka zlokalizowana na terenie gminy Miłkowice. Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 1995 r.
Na wyposażeniu jednostki znajdują się następujące samochody pożarnicze:
GBA 3/29/4 – VOLVO z 2019 r.
GBA 1,6/16 –DAF z 1992 r.
SLKw – LUBLIN z 1992 r.

Prezes – dh Łukasz LANGE
Naczelnik – dh Jerzy KODZIK

OSP Rzeszotary (2)