OSP Ruja

Jednostka zlokalizowana w miejscowości będącej siedzibą gminy. Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 1995 r.
Na wyposażeniu jednostki znajdują się następujące samochody pożarnicze:
GBM 2,5/8 –STAR z 1984 r.
GCBA 5/32 –JELCZ z 1984 r.

Prezes – dh Adam JÓZKOWICZ
Naczelnik – dh Paweł KOSSAKOWSKI

osp_ruja_02 osp_ruja_04 osp_ruja_07