OSP Raczkowa

Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 1 grudnia 2016 r.
Na wyposażeniu jednostki znajduje się samochód pożarniczy:

GLM 8 – LUBLIN z 1999 r.
Prezes – dh Tadeusz WIERZBICKI
Naczelnik – dh Wojciech FASSA

Raczkowa Raczkowa1 Raczkowa2