OSP ORW Legnica

OSP ORW jest jednostką ratownictwa specjalistycznego o profilu wodno-nurkowym.
Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączona została w 1995 r.
Jednostka na wyposażeniu posiada specjalistyczny sprzęt nurkowy, który składowany jest w magazynie przy ulicy Szkolnej.

Prezes – dh Wiesław ŚWIDER
Wice Prezes – dh Robert CIESIELSKI

osp_ORW_02