OSP Niedźwiedzice

Jednostka zlokalizowana na terenie gminy Chojnów.
Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 1995 r.
Na wyposażeniu jednostki znajdują się następujące samochody pożarnicze:
GBA 2 /16– STAR 266 z 1985 r.
GCBA 6/32–JELCZ 004 z 1986 r.

Prezes – dh Marcin JANCZAK
Naczelnik – dh Sławomir SNOPEK

osp_niedzwiedzice_01 osp_niedzwiedzice_03 osp_niedzwiedzice_05