OSP Legnickie Pole

Jednostka zlokalizowana w miejscowości będącej siedzibą gminy. Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 1995 r.
Na wyposażeniu jednostki znajdują się następujące samochody pożarnicze:
GBA 3/29/4 – VOLVO z 2019 r.
SLOp –POLONEZ z 1998 r.
SLRt – TOYOTA HIACE z 1999 r.

Prezes – dh Paweł HARMIDER
Naczelnik – dh Norbert MALCZEWSKI

osp_legnickie_pole_01