OSP Kunice

Jednostka zlokalizowana w miejscowości będącej siedzibą gminy. Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
w 1995 r.
Na wyposażeniu jednostki znajdują się następujące samochody pożarnicze:
GBM 2,5/16 –MERCEDES ATEGO z 2012 r.
GLBM 0,1 –DORD TRANSIT z 2003 r.
SH-18 – STAR z 1979 r.

Prezes – dh Marek ŚLIWIŃSKI
Naczelnik – dh Wojciech MASTALEREK

osp_kunice_01 osp_kunice_02 osp_kunice_05 osp_kunice_08