OSP Krotoszyce

Jednostka zlokalizowana na terenie gminy Krotoszyce. Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego w 2015r.
Na wyposażeniu jednostki znajdują się następujące samochody pożarnicze:
GLM 8 – LUBLIN
GBA 1,6/16 – Staroman

Prezes – dh Władysław Olejnik
Naczelnik – dh Ryszard Wierzbicki