OSP Jaroszówka

Jednostka zlokalizowana na terenie gminy Chojnów. Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 1997 r.
Na wyposażeniu jednostki znajdują się następujące samochody pożarnicze:
GLBM 0,1 – FORD z 2003 r.
GCBA 3/22 – SCANIA z 1990 r.

Prezes – dh  Paweł NIGBAR
Naczelnik – dh Michał FICHTEL

Jaroszówka (3) Jaroszówka (2) Jaroszówka (1)