OSP Janowice Duże

Jednostka zlokalizowana na terenie gminy Krotoszyce. Włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 2004 r.
Na wyposażeniu jednostki znajdują się następujące samochody pożarnicze:

GBA 2/24 – IVECO z 2003 r.
GBA 2,5/16 – STAR z 1986 r.

Prezes – dh Wiesław SZWEDO
Naczelnik – dh Robert ŁĘKAWSKI