Materiały i informacje dla OSP

 1. Karta Skierowania na szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego  13 – 21 października 2018

 2. Szkolenie podstawowe strażaków OSP 2018

 3. Karta skierowania na szkolenie podstawowe 2018

 4. Wniosek na dofinansowanie jednostki ochrony przeciwpożarowej ze środków z zakładów ubezpieczeniowych

 5. Wykaz członków OSP wchodzących w skład Jednostki Operacyjno – Technicznej – WZÓR (07.2018 r.)

 6. Zasady organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

 7. Szkolenie podstawowe strażaków – ratowników OSP – zasady

 8. Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

 9. Szkolenie dowódców OSP

 10. Szkolenie naczelników OSP

 11. Szkolenie komendantów gminnych OSP