Materiały i informacje dla OSP

 1. Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

 2. Karta skierowania na szkolenie „Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych” 2019

 3. Karta zgłoszenia na warsztaty z zakresu ratownictwa wysokościowego 2019

 4. Wniosek na dofinansowanie jednostki ochrony przeciwpożarowej ze środków z zakładów ubezpieczeniowych

 5. Wykaz członków OSP wchodzących w skład Jednostki Operacyjno – Technicznej – WZÓR (07.2018 r.)

 6. Zasady organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

 7. Szkolenie podstawowe strażaków – ratowników OSP – zasady

 8. Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

 9. Szkolenie dowódców OSP

 10. Szkolenie naczelników OSP

 11. Szkolenie komendantów gminnych OSP