Materiały i informacje dla OSP

 1. Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku.

 2. Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (dowódców OSP) 2019

 3. Karta skierowania na szkolenie „dowódców OSP” 2019

 4. Wniosek na dofinansowanie jednostki ochrony przeciwpożarowej ze środków z zakładów ubezpieczeniowych

 5. Wykaz członków OSP wchodzących w skład Jednostki Operacyjno – Technicznej – WZÓR (07.2018 r.)

 6. Zasady organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

 7. Szkolenie podstawowe strażaków – ratowników OSP – zasady

 8. Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

 9. Szkolenie dowódców OSP

 10. Szkolenie naczelników OSP

 11. Szkolenie komendantów gminnych OSP