Materiały i informacje dla OSP

  1. Szkolenie podstawowe strażaków OSP 2018

  2. Karta skierowania na szkolenie podstawowe 2018

  3. Wniosek na dofinansowanie jednostki ochrony przeciwpożarowej ze środków z zakładów ubezpieczeniowych

  4. Wykaz członków OSP wchodzących w skład Jednostki Operacyjno – Technicznej – WZÓR

  5. Zasady organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

  6. Szkolenie podstawowe strażaków – ratowników OSP – zasady

  7. Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

  8. Szkolenie dowódców OSP

  9. Szkolenie naczelników OSP

  10. Szkolenie komendantów gminnych OSP