IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Tyńcu Legnickim

W dniu 24 września 2017 r. o godzinie 11:00 na boisku sportowym w Tyńcu Legnickim w gminie Ruja, odbyły się IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, których organizatorem był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży  Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Legnicy oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Zawody przeprowadzono w dwóch konkurencjach: rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy z przeszkodami. W zawodach udział wzięło w sumie 15 drużyn. Komisję sędziowską powołał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy mł. bryg. Zdzisław Sokół. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Marek Dąbal.
Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

 • Młodzieżowe drużyny pożarnicze wg regulaminu CTIF do 16 lat dziewczyny:
 1. miejsce MDP Niedźwiedzice z wynikiem 999,15 pkt;
 2. miejsce MDP Rokitki z wynikiem 991,30 pkt;
 • Młodzieżowe drużyny pożarnicze wg regulaminu CTIF do 16 lat chłopcy:
 1. miejsce MDP Rokitki z wynikiem 1024,60 pkt;
 2. miejsce MDP Raczkowa z wynikiem 950,40 pkt;
 3. miejsce MDP Prochowice z wynikiem 849,70 pkt.
 • Kobiece drużyny pożarnicze wiek powyżej 16 lat, Grupa C:
 1. miejsce OSP Rokitki z wynikiem 135,70 pkt;
 2. miejsce OSP Prochowice z wynikiem 177,00 pkt.
 • Męskie drużyny pożarnicze wiek powyżej 16 lat, Grupa A:
 1. miejsce OSP Krzywa z wynikiem 136,00 pkt;
 2. miejsce OSP Rzeszotary z wynikiem 137,00 pkt;
 3. miejsce OSP Warmątowice Sienkiewiczowskie z wynikiem 138,80 pkt;
 4. miejsce OSP Miłkowice z wynikiem 142,70 pkt;
 5. miejsce OSP Taczalin z wynikiem 149,60 pkt;
 6. miejsce OSP Miłogostowice z wynikiem 149,60 pkt;
 7. miejsce OSP Tyniec Legnicki z wynikiem 161,00 pkt;
 8. miejsce OSP Prochowice z wynikiem 187,30 pkt.

Pomimo trudnych warunków na płycie boiska zawodom towarzyszyła sportowa rywalizacja. Drużyny reprezentujące poszczególne jednostki były bardzo dobrze przygotowane pod względem technicznym i fizycznym.

Zmagania ochotników obserwowali między innymi: członek Zarządu Głównego Związku OSP RP – dh Ryszard Dąbrowa, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Legnicy – dh Zbigniew Biłyk, Członek Zarządu Powiatu Legnickiego – Kazimierz Burtny, Burmistrz Prochowic – Alicja Sielicka, Wójt Gminy Legnickie Pole – Henryk Babuśka, Wójt Gminy Ruja – Paweł Gregorczuk, Wójt Gminy Miłkowice – Dawid Stachura, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej m. Legnicy – Sławomir Masojć, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy mł. bryg. Zdzisław Sokół oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy mł. bryg. Wojciech Huk.

Na zakończenie zawodów drużynom zostały wręczone pamiątkowe medale, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizator zadbał również o poczęstunek dla uczestników zawodów oraz zaproszonych gości. Zwycięzcom gratulujemy wygranej, a pozostałym drużynom życzymy sukcesów w kolejnej edycji Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

Zdjęcia: portal lca.pl