Dostawa oleju opalowego dla JRG nr 3 w Chojnowie – wybór oferty

Rozstrzygnięcie oferty

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty w postępowaniu dotyczącym „Dostawy oleju opałowego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Chojnowie

Załączniki:

  1. FORMULARZ OFERTY
  2. ZAPYTANIE OFERTOWE
  3. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  4. OŚWIADCZENIE O JAKOŚCI PALIWA
  5. TABELA WŁAŚCIWOŚCI OLEJU OPAŁOWEGO