Dostawa oleju opałowego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Chojnowie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy zwraca się z prośbą  o przedstawienie Państwa oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 ze zm.) na:  „ Dostawa oleju opałowego  dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 w Chojnowie w ilości około 20.000 l

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE
  2. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  3. OŚWIADCZENIE O JAKOŚCI PALIWA
  4. TABELA WŁAŚCIWOŚCI OLEJU OPAŁOWEGO
  5. FORMULARZ OFERTY