Dostawa jednego samochodu specjalnego lekkiego operacyjnego – WYBÓR OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia dla wykonawców

Informacja o zmianie w SIWZ – data złożenia i otwarcia oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ