Dostawa 2 samochodów lekkich specjalnych – AKTUALIZACJA 14.09.2018

Ogłoszenie o wyborze oferty – Zadanie B

Unieważnienia przetargu – Zadanie A

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2A do SIWZ

Załącznik nr 2B do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5.1 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ