Dni Honorowego Krwiodawcy

24 listopada 2017 r. w Wojewódzkim Szpitalu w Legnicy miała miejsce zbiórka krwi w ramach akcji „Dni Honorowego Krwiodawcy”, podczas której sekc. Mateusz Guzenda oraz mł. ogn. Mariusz Bobela poprowadzili krótką prelekcję na temat zagrożeń związanych z obecnością tlenku węgla. Celem wystąpienia było uświadomienie osób, jak bardzo niebezpieczną substancją jest tlenek węgla oraz propagowanie działań, które pomogą uniknąć niebezpieczeństw z nim związanych. Omówiono krótko właściwości fizykochemiczne, toksykologiczne, a także zapoznano z objawami zatrucia oraz skutkami zależnymi od czasu ekspozycji organizmu na działanie tlenku węgla. Zwrócono uwagę na sprawdzanie drożności kratek wentylacyjnych, konieczności wentylacji pomieszczeń, w których pracują piece gazowe oraz propagowano doposażanie się w czujniki tlenku węgla pod hasłem „niewiele kosztuje, a życie ratuje”. Akcja zbiórki krwi przeprowadzana była równolegle w Głogowie oraz Lubinie. Łącznie zebrano 180 litrów krwi. Zdjęcia dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce.