Awans generalski dla Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, postanowieniem z 20 lipca 2019 roku, nadał stopień nadbrygadiera starszemu brygadierowi Adamowi Koniecznemu – Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej.

Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się w środę 24 lipca br. o godz. 13.00 w Pałacu Prezydenckim.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Z wnioskiem o nadanie stopnia nadbrygadiera, starszemu brygadierowi Adamowi Koniecznemu, wystąpił do Prezydenta RP minister MSWiA, Joachim Brudziński.

Nadbryg. Adam Konieczny w 2006 roku został Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy. Zanim jednak został komendantem, pełnił między innymi obowiązki Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko – Technicznego. W 2016 roku został Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.